Офіційний сайт «Токмацької багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування» Токмацької міської ради.

Розділи

Календар

« Червень 2023 »
Пн   5 12 19 26
Вт   6 13 20 27
Ср   7 14 21 28
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24  
Нд 4 11 18 25  

Пошук

Новини

ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ІНСУЛЬТУ ТА ІНФАРКТУ МІОКАРДА ЗА ПМГ-2023

У Національній службі здоров’я України відбулися засідання Робочих груп медичних експертів за Програмою медичних гарантій у 2023 за напрямами “Медична допомога при гострому мозковому інсульті” та “Медична допомога при гострому інфаркті міокарда”. До роботи над проміжним Проєктом специфікацій та умов закупівлі за пакетом “Медична допомога при гострому мозковому інсульті” долучилися провідні вітчизняні фахівці галузі. Щодо обсягу медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта, медичні експерти підтримали такі пропозиції: доповнити перший пункт специфікацій – щодо проведення первинного огляду пацієнта - фразою «Проведення та документування оцінки тяжкості інсульту за шкалою Національних інститутів здоров’я США (NIHSS)»; додати до пункту щодо невідкладної нейровізуалізації пацієнтам з підозрою на гострий мозковий інсульт таке уточнення - “з обов’язковою терміновою візуалізацією судин голови та шиї”; пункт щодо проведення спіральної комп’ютерної томографії (СКТ) головного мозку включно з СКТ-ангіографією та/або МРТ головного мозку включно з неконтрастною МР-ангіографією у цілодобовому режимі доповнити фразою - “обов’язково всім пацієнтам з підозрою на гострий мозковий інсульт”; доповнити пункт щодо ультразвукових досліджень з проведенням доплерографії фразою “зокрема, трансторакальної ехокардіографії за потребою”. Експерти також підтримали зміни у маршруті пацієнта з підозрою на інсульт. Вони, зокрема, стосуються: обов’язкового та пріоритетного направлення пацієнта в інший ЗОЗ, який може проводити ендоваскулярні нейроінтервенційні втручання, відповідно до клінічного маршруту пацієнта із використанням мережі екстреної медичної допомоги; направлення пацієнта в інший ЗОЗ, який може проводити ендоваскулярні нейроінтервенційні втручання, відповідно до клінічного маршруту пацієнта/пацієнтки із забезпеченням термінового транспортування пацієнта з медичним супроводом. У додаткових вимогах до обсягу медпослуг, які стосуються цілодобових інструментальних досліджень, вирішили прибрати підпункт щодо проведення трансторакальної ехокардіографії, дуплексного сканування судин шиї протягом 72 годин. Щодо умов закупівлі медичних послуг фахівці, зокрема, прийняли такі зміни: прибрати з вимог до організації надання послуг обов’язкову наявність у закладі місця проведення тромболізису та палати інтенсивної терапії; редакцію пункту 3 вимог до організації надання послуг викласти у редакції - "Наявність неврологічного/нейрохірургічного відділення або окремого підрозділу (інсультне відділення/інсультний блок) для пацієнтів з гострим мозковим інсультом (щонайменше 4 обладнаних ліжка, зокрема для проведення тромболітичної терапії, постійного моніторингу ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2, температури тіла та з можливістю цілодобової подачі кисню)”. Крім цього, робоча група ухвалила рішення додати нові пункти у вимоги до організації надання послуг. Вони стосуються, зокрема: забезпечення проведення трансторакальної ехокардіографії, дуплексного сканування судин шиї протягом 72 годин після госпіталізації; термінове транспортування пацієнта до іншого ЗОЗ (в інсультний центр) для отримання необхідної медичної допомоги відповідно до затвердженого внутрішнім наказом ЗОЗ клінічного маршруту пацієнта/пацієнтки зокрема з оклюзією великих церебральних судин в межах 24 годин від розвитку клініки, геморагічним інсультом зумовленим розривом аневризми, артеріо-венозною мальформацією, кавернозною ангіомою, злоякісним перебігом ішемічного та геморагічного інсульту; проведення медичним персоналом оцінювання (скринінгу) на виникнення пролежнів у перші 48 годин після госпіталізації для визначення плану профілактики пролежнів у гострому періоді з документуванням у медичній карті. Також медичні експерти більшістю голосів прийняли рішення змінити редакцію п’ятого пункту у додаткових вимогах до організації надання медичних послуг “Забезпечення невідкладного виявлення оклюзії великої мозкової артерії в найгострішому періоді ішемічного інсульту, аневризми судин головного мозку при субарахноїдальному крововиливі або артеріо-венозної мальформації при внутрішньомозковому крововиливі й проведення механічної тромбектомії/інших ендоваскулярних втручань” на нову - “Забезпечення проведення механічної тромбектомії/інших ендоваскулярних втручань”. Також відбулося засідання Робочої групи за напрямом “Медична допомога при гострому інфаркті міокарда”. Науковці, лікарі-кардіологи, лікарі-кардіохірурги, керівники серцево-судинних центрів обговорили пропозиції до проміжного Проєкту специфікацій та умов закупівлі пакета “Медична допомога при гострому інфаркті міокарда”. Експерти обговорили та підтримали пропозицію щодо зміни у переліку обладнання вимог пункт, що стосується системи ультразвукової візуалізації. А саме - внести уточнення щодо можливості проведення кольорового доплерівського картування і спектральної доплерографії, а також обов’язкової наявності секторного фазованого датчика для дорослих. За підсумками обговорення експерти запропонували оформити лист-звернення до МОЗ України щодо централізованої закупівлі інгібіторів ГПР IIb/IIIa та зміни протоколу надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі пацієнтам із брадикардією, зокрема, пацієнтам з гострим коронарним синдромом.

Источник: https://itmed.org/news/osoblyvosti-likuvannya-insultu-ta-infarktu-miokarda-za-pmg-2023/Четвер, 08 Вересня 2022 11:04 | Переглядів: 67